top of page

Aarong

Aarong znamená v bengálšitině "slavnost". Bangladéšská organizace Aarong se snaží dát aspoň malý důvod k oslavě vesnickým řemeslníkům a řemeslnicím, s nimiž spolupracuje. Organizace těmto producentům zprostředkovává přístup na národní i mezinárodní trh a umožňuje jim tak vydělat si mzdu pokrývající jejich životní náklady.

Značka Aarong vzniklad v roce 1978 jako jeden ze sociálních podniků organizace BRAC. Ta je bezkonkurenčně největší bagladéšskou rozvojovou a sociální organizací a jednou z největších rozvojových neziskovek světa. Díky organizaci BRAC vznikají i na těch nejodlehlejších místech Bangladéše školy, komunitní organizace, systémy mikropůjček nebo se kopou studny se zdravotně nezávadnou vodou. 

Zpočátku organizace usilovala o podporu vesnických řemeslníků a řemeslnic věnujících se výrobě hedvábí, tisku a vyšívání. Postupně se seznam spolupracujících řemeslníků i oblastí výroby rozrostl a dnes organizace zaměstnává více než 65 000 lidí, z nichž 85 % tvoří ženy. Organizace Aarong v sobě kombinuje tradiční řemesla Bangladéše s moderním designem a principy spravedlivého obchodu. V roce 1999 získal Aarong certifikát World Fair Trade Organization a v letech 2006 a 2012 prestižní cenu UNESCO Award of Excellence for Handicrafts. Organizace se však stále drží tradičního designu svých výrobků, které prodává zejména na místním trhu. 

Více o organizaci Aarong najdete na www.aarong.com.

bottom of page