top of page

Fair trade

 

 

Fair trade, neboli spravedlivý obchod, je koncept usilující o spravedlivější systém globálního obchodování.

Zatímco v minulosti byla v České republice oděvní výroba jedním z klíčových hospodářských odvětví, dnes pochází většina oděvů a textilu prodávaných v Česku z dovozu. Nejvíce oděvů putuje na náš trh z Číny, Turecka, Německa, Polska, Bangladéše a Indie. I přes to, že textilní továrny zvyšují zaměstnanost a poskytují možnost výdělků, pracovní podmínky v nich jsou často velice nedůstojné a mnohdy nebezpečné. Zaměstnanci musí zvládat extrémně dlouhou pracovní dobu, ponižování ze strany nadřízených, chybějící ochranné pomůcky, zákaz sdružovat se a kolektivně vyjednávat či minimální mzdy. Podle údajů organizace NaZemi náleží z celkové ceny výrobku pracovníkům, kteří jej vyrobili, přibližně     1 procento. Asi 80 % ceny připadá oděvnímu řetězci, který jej prodává, 11 % tvoří administrativní náklady a doprava, 8 % je cena materiálu.

TukTuki a další zastánci konceptu spravedlivého obchodování přitom věří, že systém obchodování s textilem může být nastaven tak, aby z něj těžili všichni včetně dělníků a dělnic. Je k tomu však potřeba zájem a zodpovědnost všech článků obchodního řetězce, od majitelů továren, přes obchodníky až po spotřebitele. Fair trade není jednotný soubor pravidel formujících podmínky výroby a obchodování, je to snaha o dosažení důstojných podmínek pro všechny zapojené v dodavatelském řetězci zboží. Požadavky jsou při tom kladeny zejména na zákaz dětské a nucené práce, férové obchodní praktiky, nediskriminaci a rovné příležitosti, ochranu životního prostředí, důstojné a bezpečné pracovní podmínky a svobodu shromažďování.

Pro mnoho lidí je fair trade synonymem pro některou z organizací věnujících se certifikaci zboží. Certifikaci zboží splňujícímu stanovená pravidla udělují zejména World Fair Trade Organization a Fair Trade International. Výrobci mohou svůj zájem o spravedlivé obchodní podmínky vyjádřit také členstvím v některé z organizací - Fair Wear Foundation nebo Fair Trade Federation. Ne každá organizace hlásící se k zásadám spravedlivého obchodu však musí mít nějaký certifikát či známku. Stejně jako každá certifikace, i známka Fair Trade je spojena s poplatky ze strany žadatele, s dlouhým administrativním procesem a dalšími nároky, které si malá družstva v rozvojových zemích často nemohou dovolit naplnit. To platí v oblasti textilní výroby, kde nemá certifikace zboží takovou tradici, dvojnásob. Ne všechny organizace, s nimiž TukTuki spolupracuje, tedy mají známku či certifikát. Všechny ale transparentně garantují dodržování zásad spravedlivého obchodování, a to například díky nezávislým auditům, výsledkům inspekcí či členstvím v národních fair trade iniciativách.

Přidanou hodnotou mnoha fair trade družstev a organizací je také podpora znevýhodněných a zranitelných skupin obyvatel. Organizace, s nimiž TukTuki spolupracuje, fungují na neziskovém principu a nabízí pracovní příležitosti těm, kteří by je jinak hledali jen velmi těžko. Ať už se jedná o ženy z vesnic, zdravotně postižené či oběti obchodu s lidmi, práce v oděvních dílnách je pro ně jedinečnou možností výdělku, která je často navíc spojená s dalšími sociálními službami či vzděláváním. Své výdělky investují organizace do rozvoje komunit, v nichž působí. Z činnosti fair trade organizací tak netěží pouze její zaměstnanci a jejich rodiny, ale také celá komunita prostřednictvím dostupnějších sociálních služeb, vzdělávání, zdravotní péče č rozvoje infrastruktury. Více o organizacích, s nimiž TukTuki spolupracuje najdete v sekci Producenti.

Na rozdíl od mnoha obchodníků s fair trade zbožím spolupracuje TukTuki přímo se samotnými výrobci. TukTuki věří, že překupování výrobků od britských, německých či jiných fair trade značek, jak se tomu často děje, je pouze zbytečným prodlužováním obchodního řetězce zvyšujícím cenu výrobku. Počet producentů z rozvojových zemí, kteří z takového obchodu těží se tak snižuje, zatímco v řetězci přibývá beneficientů ze zemí Evropy a Severní Ameriky. Přímou spoluprací s producenty v rozvojových zemích a dovozem bez využití prostředníků maximalizuje TukTuki podíl zisku připadající producentům i podíl produkce odehrávající se přímo v rozvojových zemích.

Více o fair trade v češtině se dozvíte například na webu Fairtrade.cz nebo stránkách Ekumenické akademie.
 

bottom of page