top of page

Certifikace

Pro mnoho lidí je fair trade synonymem pro některou z organizací věnujících se certifikaci zboží. Ne každá organizace hlásící se k zásadám spravedlivého obchodu však musí mít nějaký certifikát či známku. Stejně jako každá certifikace, i známka Fair Trade je spojena s poplatky ze strany žadatele, s dlouhým administrativním procesem a dalšími nároky, které si menší firmy v rozvojových zemích často nemohou  nebo nechtějí dovolit naplnit. To platí v oblasti textilní výroby, kde nemá certifikace zboží takovou tradici, dvojnásob. Ne všechny organizace, s nimiž TukTuki spolupracuje, tedy mají známku či certifikát. Všechny ale transparentně garantují dodržování zásad spravedlivého obchodování, a to například díky nezávislým auditům, výsledkům inspekcí či členstvím v národních fair trade iniciativách.

Certifikace oblečení a textilu je vlastně docela guláš. Typů certifikací a organizací je mnoho. Někteří producenti mohou být členy organizací propagujících Fair Trade, ale protože doposud neprošli závěrečným auditem, nemohou označení na svých výrobcích používat. Pokud Vás toto téma zajímá podrobněji, můžete si o něm přečíst např. v brožurce Život s oblečením

U oblečení, které se nějakým typem certifikace pyšní, najdete tuto informaci uvedenou formou následujících symbolů:

Fair Trade International

Tato certifikace spatřila světlo světa v Holandsku. Poprvé byla použita na kávě z Mexika už v roce 1988. Právě díky férovým potravinám je tato známka známá také českým spotřebitelům. Poté, co v roce 2014 spustil Fair Trade International svůj textilní program a zavedl standardy pro certifikaci textilu, začíná známka ve tvaru panáčka postupně dobývat také oděvní průmysl. Certifikace garantuje zejména férový přístup k dodavatelům (tzn. dlouhodobou spolupráci, transparentní systém subkontraktování), férový přístup k zaměstnancům (zdravé a bezpečné pracovní podmínky, vyplácení důstojné mzdy, vzdělávání, zákaz dětské práce, svobodu sdružování) i šetrnost k životnímu prostředí (zákaz používání karcinogenních a toxických látek, minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí). Cena výrobku v sobě zahrnuje i tzv. sociální příplatek - částku, která je využita na rozvoj celé komunity či vesnice, kde výroba probíhá. Více se dozvíte zde.

Fair Trade International

World Fair Trade Organization

Světová organizace pro Fair Trade sdružuje obchodníky i producenty z celého světa, kteří při produkci a obchodování dodržují přísně nastavené standardy. Mezi ty patří zejména transparentní dodavatelský řetězec, férové chování vůči zaměstnancům, zákaz dětské a nucené práce, vyplácení důstojné mzdy, svoboda sdružování a zákaz diskriminace, vzdělávání zaměstnanců, bezpečné pracovní podmínky, šetrnost k životnímu prostředí a podpora chudých či znevýhodněných skupin zaměstnanců. Tato známka tedy slouží výhradně pro označení výrobků pocházejících z malých řemeslných dílen, družstev či rodinných podniků v zemích globálního jihu. Více se dozvíte zde.

World Fair Trade Orgaization

Global Organic Textile Standard

Global Organic Textile Standard (GOTS) je nejznámější a nejrozšířenější certifikací organického textilu na světě. Certifikace GOTS zaručuje dodržování přísných environmentálních, ale i sociálních standardů v průběhu celého výrobního řetězce. Textílie s certifikací GOTS musí obsahovat minimálně 70 % organických vláken. Veškerá barviva a přidané látky musí splňovat toxikologické standardy a nebýt škodlivé vůči životnímu prostředí. Během produkce textílií musí být také šetrně zacházeno s vodou a veškerá voda použitá při výrobním procesu musí být před vypuštěním do přírody vyčištěna. Za certifikací stojí čtyři organizace z USA, Japonska, Německa a Velké Británie a síť spolupracovníků z celého světa. Více se dozvíte zde.

GOTS

Fair Trade Federation

Fair Trade Federation je organizace sdružující obchodníky dodržující zásady spravedlivého obchodu zejména z USA a Kanady. Členem Federace jsou značky spolupracující s drobnými producenty a umělci. Těm jsou garantovány spravedlivé mzdy, bezpečné pracovní podmínky a environmentální udržitelnost. Spolupráce s dodavateli je postavená na dlouhodobém partnerství a spolupráci. Producentům bývají vypláceny finance navíc tak, aby si mohli sami nakoupit suroviny pro výrobu či produkci na další rok a nebyli tak závislí na překupnících, kteří jim zpravidla suroviny na začátku sezóny levně prodají za podmínky přistoupení na nevýhodné ceny a podmínky další spolupráce. Více o Fair Trade Federation se dozvíte zde.

Fair Trade Fedeation
bottom of page