top of page

Vrácení či reklamace

 

 

Nakupujte bez obav! Máte právo odstoupit od smlouvy (tzn. zboží vrátit) bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste ho převzali, případně zboží reklamovat.

Vrácení zboží

O tom, že chcete od smlouvy odstoupit, mě informujte e-mailem nebo dopisem. Aby byla dodržena lhůta, postačuje odeslat e-mail či dopis před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátím Vám bez zbytečného odkladu všechny platby, které jsem od Vás obdržela, včetně poštovného. Pro vrácení plateb bude použitý stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

 

Zboží pošlete zpět na adresu, odkud Vám přišlo - Antonínská 14, Brno, 602 00. Platbu vrátím po obdržení vráceného zboží.


Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

Reklamace

Pokud Vám zakoupení věci neslouží, jak by měly, reklamujte je. 


Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám/a způsobil/a nebo o kterých jste při koupi věděl/a. Stejně tak i u vad, pro které jsem s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodla snížení ceny. 


Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady. 

Jestliže chcete uplatnit reklamaci, informujte mě o tom e-mailem na adresu info@tuktukuki.cz a popište důvody reklamace. Zboží pošlete zpět na adresu, odkud Vám přišlo - Antonínská 14, Brno, 602 00.

bottom of page