top of page

Víte, co nosíte?

Aktualizováno: 21. 7. 2018

Víte komu prošlo rukama tričko, které máte právě na sobě? A kolik za to dotyčný dostal peněz? Udělejte si tento krátký a nenásilný test a třeba zjistíte, že ne.


Dílna Thanapara Swallows v Bangladéši


1. Kolik kilogramů textilu spotřebuje ročně průměrný Čech? a) 5 b) 15 c) 50

2. V kterém zemědělském odvětví se používá nejvíce chemikálií? a) pěstování rýže b) výroba hedvábí c) pěstování bavlny

3. Co je to subkontraktování? a) zadávání části výroby jiným samostatným subjektům b) rozšiřování výrob do zahraničí c) překupování výrobků jiných značek

4. Kolik procent z ceny běžného trička dostanou dělníci, kteří jej ušili? a) 1 % b) 11 % c) 21 %

5. Kolik procent z ceny běžného trička tvoří marže a náklady na marketing? a) 50 % b) 60 % c) 80 %

6. Co se označuje jako "sweatshop" ? a) obchod s levnými výrobky b) továrna zaměstnávající zahraniční pracovníky c) továrna s extrémně špatnými pracovními podmínkami

7. Ze které země se do České republiky přiváží nejvíce textilu? a) z Číny b) z Bangladéše c) z Turecka

8. Jaká je zákonem daná minimální měsíční mzda v Bangladéši? a) asi 1 300 Kč b) asi 3 300 Kč c) asi 5 300 Kč

9. Který z požadavků nepatří mezi základní principy Světové organizace pro Fair Trade? a) vytváření příležitostí pro ekonomicky znevýhodněné pěstitele a výrobce b) vyloučení dětské práce c) vyplácení alespoň 50 % z ceny přímo výrobci

10. Kolik korun ročně utratí průměrný Čech za svoje oděvy? a) 4 126 Kč b) 5 126 Kč c) 6 126 Kč
Výsledky: 1. b 2. c Konvenční pěstování bavlny je nejvíce chemizovaným odvětvím zemědělství. Bavlna zaujímá asi 4 % obdělávané půdy, na její pěstování přitom padne 10 % světové spotřeby pesticidů a 25 % spotřeby insekticidů. 3. a Subkontraktování se hojně využívá také v oděvním průmyslu. Továrny, kde se oděvy šijí, jsou samostatné subjekty, od kterých oděvní řetězce nakupují. Je tedy problematické dohledat, jaké podmínky panují při výrobě konkrétních kusů oděvů, a žádat po módních značkách zodpovědnost za tyto podmínky. 4. a 5. c Z celkové ceny trička jde přibližně 80 % oděvnímu řetězci, který jej prodává, 11 % tvoří administrativní náklady a doprava, 8 % je cena materiálu. Zbývající 1 % tvoří mzdy dělníků, kteří tričko ušili. 6. c Jako sweatshopy se označují továrny, kde jsou pracovníci nuceni k příliš dlouhé pracovní době, není jim vyplácena minimální mzda, neexistují pracovní smlouvy, činnost odborů je zakazována, chybí ochranné pomůcky a práce probíhá v celkově nepřijatelných podmínkách. 7. a Na druhém místě je pak Turecko, dále Německo, Polsko, Bangladéš a Indie (údaj z roku 2007). 8. a 9. c Principy Světové organizace pro Fair Trade jsou: Vytváření příležitostí pro ekonomicky znevýhodněné pěstitele a výrobce,  Transparentnost a odpovědnost,  Férové obchodní praktiky,  Vyloučení dětské a nucené práce, Nediskriminace, rovnost příležitostí, podpora ekonomické soběstačnosti žen a svoboda shromažďování, Dobré pracovní podmínky, Zvyšování kapacit, Propagace fair trade a Ochrana životního prostředí 10. a

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page